Historia biblioteki

Dekret z dnia 17 kwietnia 1946 r. O bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi pozwolił stworzyć sieć bibliotek publicznych na terenie całego kraju. Na mocy tego dekretu powstawały wojewódzkie, powiatowe i gminne biblioteki publiczne.

Pod koniec 1948 roku Zarząd Gminny w Czchowie otrzymał z Ministerstwa Oświaty 198 książek, jako początkowy wkład do mającej powstać biblioteki. Zarząd Gminy mianował Pana Czesława Górskiego na kierownika, który miał za zadanie uruchomić placówkę biblioteczną.

4 stycznia 1949 roku odbyło się uroczyste otwarcie Biblioteki Gminnej w Czchowie.

1 stycznia 1950 roku stanowisko kierownika biblioteki gminnej objeła Pani Maria Górska żona Czesława. W nocy z 10 na 11 listopada 1951 roku w Czchowie wybuchł pożar. Palił się również dach budynku, w którym była biblioteka. Przerażona ludność ratowała dobytek biblioteki wyrzucając przez okna i drzwi książki na pole. Na szczęście budynek zdołano uratować, lecz książki, jakie odzyskano były zalane i pobrudzone. Szybko uporano się ze zniszczeniami, księgozbiór osuszono. Kilkanaście książek trzeba było usunąć z księgozbioru - były bardzo zniszczone. W styczniu 1952 roku wynajęto nowy lokal dla Biblioteki. Pomieszczenie to było znacznie lepsze od poprzedniego. W 1958 roku na własną prośbę z pracy w bibliotece odeszła Pani Maria Górska. Jej stanowisko objęła Pani Maria Rybicka.W 1961 roku otwarto publiczną czytelnię,W czerwcu 1963 roku nastąpiła zmiana na stanowisku kierownika, odeszła z pracy Pani Maria Rybicka obecnie Janicka, a po 5-letniej przerwie wróciła Pani Maria Górska.

20 kwietnia 1972 roku nastąpiło uroczyste przekaznie nowego lokalu, w którym to placówka mieści się do dnia dzisiejszego.

30 czerwca 1982 roku po 27 latach pracy na stanowisku kierownika w czchowskiej Bibliotece odeszła na emeryturę Pani Maria Górska.

1 lipca 1982 roku stanowisko kierownika objęła Pani Rozalia Krakowska, która została przeniesiona z filii bibliotecznej z Jurkowa.

Z chwilą odzyskania praw miejskich przez Czchów od 1 stycznia 2000 roku zmieniona została nazwa na Miejską Bibliotekę Publiczną.

W skład Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czchowie wchodzą dwie Filie Biblioteczne w Jurkowie i Tymowej.

Od 2005 roku Biblioteka jest Wydawcą Miesięcznika Informacyjnego Gminy Czchów "Czas Czchowa". W roku wydajemy 10 edycji ponad 40-stronicowej gazety o nakładzie 750 egzemplarzy.