Nasi partnerzy

 • image
 • Autokompleks
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • Instal-mont
 • image
 • image
 • image

Fotoreportaże

 • Tłusty Czwartek czy inaczej Babski Comber - w Złotej - fot. J.Dębiec
 • Studniówka ‘2018 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie w nowoczesnym Hotelu Łaziska nad Jeziorem Czchowskim - fot. red. Joanna Dębiec
 • Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek dla dzieci do lat 9. - fot. red. Joanna Dębiec
 • Uroczystości Dnia Babci i Dnia Dziadka w Złotej - fot. J.Dębiec
 • Uroczystości Dni Babci i Dziadka zorganizowane przez Przedszkole w remizie w Jurkowie - fot. red. J.Dębiec
 • Archiwum

700-lecie urodzin Kazimierza Wielkiego

Administrator.

Przewodniczący Rady Miejskiej rozpoczął oficjalnie uroczystą sesję, powitał znamienitych gości, radnych, pracowników Urzędu oraz mieszkańców. Poprosił Burmistrza o kilka słów na temat wydarzenia. Burmistrz jako Gospodarz uroczystości, ale i Gospodarz dziś wyjątkowo historycznego Czchowa, również jako przedstawiciel samorządu gminnego otwarł obchody 700-lecia urodzin króla Kazimierza Wielkiego w Czchowie. Podczas uroczystej sesji głos zabrali znamienici goście, którzy odnieśli się nie tylko do okresu kazimierzowskiego, ale także podsumowali XX-lecie samorządu  terytorialnego: Stanisław Sorys - Wicewojewoda Małopolski, Adam Kwaśniak - radny sejmiku wojewódzkiego, Eugeniusz Gołębiewski - Burmistrz Miasta Kowala (miejsce urodzenia króla Kazimierza Wielkiego), a jednocześnie prezes zarządu Stowarzyszenia, Ryszard Ożóg - starosta brzeski.
Przypadający jubileusz samorządu terytorialnego był okazją do wręczenia wyróżnień za wieloletnia pracę dla pracowników samorządowych. Jak zaznaczył wojewoda, ta mrówcza praca poszczególnych osób, często jest niewidoczna, niedoceniania, ale bez niej nie byłoby samorządu. Złote medale otrzymali: Maria Drużkowska, Zofia Kułakowska, Wiesława Koczwara, Stanisław Obal, srebrne wyróżnienie otrzymał Paweł Nieć.
W kolejnym punkcie programu zaproszeni goście otrzymali pamiątkowe medale i certyfikaty. Pamiątkowe dyplomy otrzymali również z okazji 10-lecia czchowskiego hejnału - wierni mu hejnaliści - Józef Kozdrój i Stanisław Piotrowski. Rocznica urodzin króla była także okazją do podsumowania konkursu wiedzy o Kazimierzu Wielkim. Burmistrz Czchowa laureatom konkursu wręczył nagrody książkowe, a nauczycielom i opiekunom dyplomy z podziękowaniami. Mimo padającego deszczu udało się zrealizować kolejny punkt wydarzenia, jakim był uroczysty odbiór rynku oraz odsłonięcie pamiątkowej tablicy. Dopełnieniem oficjalnych obchodów była wieczorna cześć kulturalno-rozrywkowa. Sporą grupę widzów zgromadził koncert zespołu "Top-One", a do późnych godzin nocnych trwała zabawa taneczna, kończąca pamiętny dzień.

Całe przedsięwzięcie zostało zrealizowane z udziałem środków EFRROW w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007 – 2013.

1. Na Radzie Dzielnicy...

2. 700-lecie urodzin Kazimierza Wielkiego w Czchowie