Nasi partnerzy

 • Autokompleks
 • image
 • Instal-mont
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • Jaśkowy Sad
 • image

Fotoreportaże

 • Andrzejki z folklorem czyli Grupa śpiewacza KG Czchów i Klub Seniora Nasza Chata - w czchowskiej Leśniczówce - fot.red. Joanna Dębiec
 • Parada Bajkowa na Andrzejkowy czas - ciekawa i kolorowa inicjatywa szkoły specjalnej w Złotej - fot.red. Joanna Dębiec
 • Roczek przedszkolnego Caritas w Jurkowie - fot.red. Joanna Dębiec
 • Twórcze i inspirujące obchody 100-lecia uzyskania przez kobiety w Polsce praw wyborczych Polka Niepodległa 2018 - Brzeskie Centrum Biblioteczno-Kulturalne 24 listopada br. - fot.red. Joanna Dębiec
 • Święto Pluszowego Misia - spotkanie najmłodszych i przyszłych Czytelników w czchowskiej Bibliotece - fot.red. J.Dębiec
 • Archiwum

NIE dla proponowanych wariantów projektu budowy nowej Sądeczanki

red. Joanna Dębiec.

NIE dla proponowanych wariantów projektu budowy nowej SądeczankiNIE dla proponowanych wariantów projektu budowy nowej SądeczankiOstatni czas był dość intensywny jeśli chodzi o działania społeczne, podejmowane przez mieszkańców gminy Czchów. Pisaliśmy na łamach "Czasu Czchowa" o planach budowy nowej "Sądeczanki" i projektach, przedstawionych przez biuro projektowe Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, które spowodowały i nadal powodują fale sprzeciwu mieszkańców. Szczególnie dotyczy to tych miejscowości gminy, przez które miałaby przebiegać droga alternatywna w kierunku Nowego Sącza, dodajmy - pasem szerokości 150 m. W publikacji była mowa o sprzeciwie mieszkańców Jurkowa, Biskupic Melsztyńskich i Czchowa (200 podpisów zebranych pod pismem, skierowanym do GDDKiA, przedstawionym na zebraniu wiejskim w Jurkowie), natomiast na dzień dzisiejszy do protestu dołączają się mieszkańcy Wytrzyszczki i Tymowej.

NIE dla proponowanych wariantów projektu budowy nowej Sądeczanki25. października br. odbyło się liczne zebranie mieszkańców z udziałem przedstawicieli projektantów Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w czchowskim kinie, na którym zostały przedstawione 2 kolejne wersje projektu.

W konsekwencji 2 dni później zorganizowano zebranie wiejskie w Tymowej z udziałem burmistrza Czchowa i radnych Tymowej, na którym został powołany Komitet Obrony miejscowości Tymowa.

Na zebraniu zostały przedstawione argumenty mieszkańców przeciw budowie drogi alternatywnej, której przebieg byłby planowany przez Tymową. Burmistrz Czchowa deklarował swoje poparcie dla mieszkańców i podjęcie kroków oficjalnych, w formie interwencji Rady Miejskiej w tej sprawie. Wystosowano oficjalne pismo do GDDKiA zawierające sprzeciw mieszkańców Tymowej wobec proponowanych wariantów projektu dot. nowej DK-75 wraz ze szczegółową argumentacją, które podpisało na samym zebraniu 195 osób. Liczba ta w kolejnych dniach wzrosła do 797 - przyp.red.

31. października na sesji Rady Miejskiej w Czchowie z gościnnym udziałem przedstawicieli Komitetu Obrony Tymowej po przedstawieniu przez Burmistrza Czchowa istniejącej sytuacji, iż ani przedstawione w I etapie, ani teraz, z II etapie warianty projektowe dot. budowy nowej drogi alternatywnej w kierunku Nowego Sącza na odcinkach dotyczących gminy Czchów, są nie do przyjęcia; radni podejmując stosowną Uchwałę wyrazili oficjalne stanowisko Rady Miejskiej w Czchowie nie wyrażające zgody na przebieg drogi alternatywnej przez gminę Czchów i popierające stanowisko jej mieszkańców zgodnie z załącznikiem do Uchwały: http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwCzchowie/document/449413/Uchwa%C5%82a-XXIX_289_2017

"Stanowisko Rady Miejskiej w Czchowie

w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego opracowanego Studium Korytarzowego dla zadania „Przebudowa drogi krajowej nr 75  klasy GP na odcinku Brzesko-Nowy Sącz”.

Rada Miejska w Czchowie w całości popiera działania mieszkańców Gminy Czchów protestujących przeciwko lokalizacji wszystkich możliwych korytarzy drogi krajowej nr 75 na odcinku Brzesko – Nowy Sącz przebiegających przez teren miejscowości Tymowa, Tworkowa, Jurków, Czchów, Wytrzyszczka, Piaski - Drużków, Złota i Biskupice Melsztyńskie przedstawionych w Studium Korytarzowym dla zadania „Przebudowa drogi krajowej nr 75 klasy GP na odcinku Brzesko-Nowy Sącz”.

W ocenie Rady Miejskiej zarówno względy społeczne jak i gospodarcze oraz ekonomiczne przemawiają za przebudową szlaku komunikacyjnego w istniejącym pasie drogowym. Gmina Czchów jest gminą turystyczną o niewątpliwych walorach przyrodniczych i historycznych. Budowa nowej trasy szybkiego ruchu przez tereny gęsto zabudowane, również w parku krajobrazowym stanowi nieprzemyślane koncepcje, tym bardziej, że budowa alternatywnej drogi tranzytowej nie będzie miała wpływu na rozwój gospodarczy regionu, bowiem proponowane rozwiązania komunikacyjne nie pozwalają na utworzenie specjalnych stref przemysłowych.

Oczekujemy podjęcia zdecydowanych działań zapewniających rozwiązanie zaistniałego problemu, oraz niezwłoczne przedstawienie Radzie Miejskiej w Czchowie stanowiska w przedmiotowej sprawie."

Dla zainteresowanych - art. z "Gazety Krakowskiej" z 7. listopada pt. "Nie można budować sądeczanki kosztem Czchowa": http://www.gazetakrakowska.pl/motofakty/a/burmistrz-czchowa-nie-mozna-budowac-sadeczanki-kosztem-naszej-gminy,12652673/