Jak powstają silikaty? Budowa domu w zgodzie z naturą

Jak powstają silikaty? Budowa domu w zgodzie z naturą

Troska o środowisko to jeden z aspektów wpisujących się we współczesną ideę zrównoważonego budownictwa, a więc odpowiedzialności zarówno za dom, jak i jego otoczenie. Aktualnie obowiązujące prawodawstwo narzuca inwestorom i właścicielom domów wymóg niskiego zużycia energii. O energooszczędności budynku mogą decydować różne czynniki, m.in. instalacja grzewcza oparta na odnawialnych źródłach ciepła, ale także odpowiednia izolacja termiczna przegród i wykonanie ich z materiałów odpowiedniego rodzaju (ich proekologiczne oddziaływanie może być dodatkowo podkreślone niskoemisyjnym procesem produkcji, a także wykorzystywanymi surowcami o naturalnym pochodzeniu). Jak zadbać o ekologię na etapie budowy domu?

Elementy silikatowe w budownictwie – jak powstają?

Najczęściej wykorzystywanym typem elementów wapienno-piaskowych są podstawowe bloczki silikatowe. Powstają one wyłącznie z naturalnych surowców, zarówno skład surowcowy jak i sam proces produkcji odzwierciedla powstawanie piaskowców w naturze, stąd też czasem silikaty nazywane są sztucznym kamieniem. Do produkcji wykorzystuje się jedynie:

  • piasek;
  • wapno;
  • wodę.

Są to surowce, które nie emitują żadnych szkodliwych (dla człowieka i środowiska) związków. Co więcej wzniesione ściany silikatowe sprzyjają tworzeniu korzystnego mikroklimatu we wnętrzach (odporność na korozję biologiczną, stabilizacja wilgotności w pomieszczeniach) są również jednym z z najbezpieczniejszych materiałów, jeśli chodzi promieniotwórczość naturalną.

Po połączeniu surowców i uformowaniu elementów, w procesie produkcji następuje jeden z kluczowych etapów – proces autoklawizacji, w którym silikaty poddawane są działaniu pary wodnej o bardzo wysokiej temperaturze (około 200 stopni Celsjusza) przy udziale wysokiego ciśnienia (do 1,6 MPa). W konsekwencji silikat twardnieje i nabiera wysokiej wytrzymałości, tworząc gotowy element murowy – tłumaczy Product Manager firmy H+H dostarczającej nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań budowlanych.

Energooszczędność na etapie projektu domu – wykorzystaj cechy silikatów

Zarówno podstawowe elementy z silikatu tj. bloczki, jak i produkty uzupełniające i tradycyjne, takie jak: cegła silikatowa, odznaczają się doskonałymi właściwościami w zakresie akumulacyjności cieplnej. To właściwość dzięki, której ściany obiektu umożliwiają eliminację konsekwencji nagłych zmian temperatury. Zjawisko akumulacji cieplnej polega na zmagazynowaniu ciepła ścianie, w trakcie ogrzewania obiektu. Następnie zgromadzone ciepło wraca do wnętrza budynku, kiedy następuje przerwa w dostawie energii cieplnej. Akumulacyjność materiału ściennego ma bezpośredni wpływ na utrzymywanie stałej temperatury wnętrz i utrzymanie komfortu termicznego mieszkańców.

Jeśli decydujemy się na wykorzystanie elementów silikatowych w ścianach zewnętrznych, musimy się liczyć z tym, że będzie to konstrukcja wymagająca dodatkowego docieplenia. W praktyce warstwa izolacji termicznej chroni przed uciekaniem ciepła na zewnątrz budynku, zaś sam materiał murowy jako magazyn energii cieplnej zwraca ją stopniowo domownikom.