Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Fotoreportaże

  • Ostatnia w roku 2018 sesja Rady Miejskiej w Czchowie zakończyła się wizytą radnych i sołtysów na wzgórzu zamkowym i Grodzisku w Czchowie, gdzie właśnie zakończono największą w roku inwestycję turystyczną. Oficjalne otwarcie - wiosną 2019 r. - fot. red. Joanna Dębiec
  • Seniorzy z Naszej Chaty odwiedzili z kolędą chorych w czchowskim ZOL-u oraz Urząd Miejski, kończąc dzień opłatkiem i wigilijnym barszczem... - fot.red. Joanna Dębiec
  • Wigilia dla seniorów i osób samotnych w Domosławicach na styku gmin:  Czchów i Zakliczyn - wzruszające wydarzenie - fot.red. Joanna Dębiec
  • Podsumowanie 7 lat realizacji projektu Ośrodki Wsparcia w gminie Czchów  -
  • Wzgórze zamkowe w Czchowie - aranżacja zakończona. Odbiór inwestycji - fot.red. Joanna Dębiec
  • Archiwum

Tymowa

Poprawiono: poniedziałek, 13, styczeń 2014 Administrator

Powierzchnia sołectwa: 1386 ha

Liczba mieszkańców: 1564

Budynków mieszkalnych: 352

 

Sołtys wsi – Zbigniew Chojecki, Tymowa

Radni reprezentujący Tymową w Radzie Miejskiej:

Przewodniczący RM Włodzimierz Rabiasz - Tymowa

Władysław Malaga – Tymowa

Proboszcz Tymowej: ks. Jerzy Kawik

Tel. (0) 146 860 525

 

Małe dzieci uczęszczają do Przedszkola z placem zabaw, starsze uczą się w Zespole Szkół w Tymowej do ukończenia Gimnazjum. W 2012 r. oddano do użytku nową pełnowymiarową salę gimnastyczną.

Najbardziej rozległa miejscowość gminy (ponad 1/5 obszaru) i druga po Czchowie pod względem liczby ludności. Pierwsza wzmianka o parafii Tymowa pochodzi już z roku 1277. Miejscowość w zachodniej części gminy położona na stokach Machulca, Śpilówki i Gosprzydowskiej Góry. Wieś cechuje urozmaicony górzysty teren, dobre położenie komunikacyjne oraz rozwinięta sieć usług. Na uwagę zasługuję zabudowa centrum wsi, którą stanowią: XVIII wieczny drewniany kościół z sobotami oraz duże fragmenty polskiego kompleksu dworskiego z dworem szlacheckim, parkiem dworskim i zabudowaniem gospodarczym. Na północnym zboczu Śpilówki znajduje się rezerwat florystyczny „Bukowiec” a w przełęczy między Machulcem a Śpilówką odnajdujemy zielony szlak turystyczny PTTK, którym można udać się do Czchowa lub na Bacówkę na Kozłowej Górze („Biały Jeleń” – Iwkowa) i do Kamieni Brodzińskiego (Rajbrot, gm. Lipnica Murowana).

Tymowa – wieś należąca do gminy Czchów położona przy trasie Kraków – Nowy Sącz. Centrum miejscowości znajduje się jednak niżej rozwidlenia w kierunku Lipnicy Murowanej. Ze wszystkich prawie stron Tymowa jest otoczona rozległymi lasami. Są to przede wszystkim lasy sosnowe i bukowe. Występuje bogata szata roślinna okrywająca zbocza pagórków. Przez wieś przepływa mała rzeczka Zelinka.

Jest to wieś rolnicza. W tej dziedzinie obserwuje się wprowadzenie unowocześnień. Powstały gospodarstwa specjalistyczne, hodowlane, uprawy szklarniowe, sady.

Na terenie wsi funkcjonują większe firmy UNICOOP oraz SEKO, zatrudniające tutejszych mieszkańców. Od roku 2003 funkcjonuje świetlica młodzieżowa – wraz z kafejką internetową.

 

 

KOŚCIÓŁ Z SOBOTAMI

 

XVII-wieczny Kościół w Tymowej został zbudowany i poświęcony w 1764 r. W 1913 został powiększony przez przedłużenie według projektu Zygmunta Hendla. Drewniany, konstrukcji zrębowej, kryty eternitem, trzynawowy z wyższym prezbiterium zamkniętym trójbocznie, po którego bokach jest przybudowana zakrystia i skarbiec. Przy nawie od południa i zachodu są niewielkie kruchty w prezbiterium i nawie głównej stropy płaskie. W nawach bocznych zaskrzynie wsparte na słupach. Otwór tęczy zamknięty łukiem spłaszczonym, w nim belka z ozdobami wykroju. Na zewnątrz wokół ścian nawy – otwarte soboty wsparte na profilowanych słupach, pomiędzy którymi znajdują się nadwieszone odwłucza ze zwisami pośrodku. Dach siodłowy. Nad nawą wieżyczka ze sygnaturką kształtu barokowego z latarnią. Na drzwiach stare okucia ozdobne w typie gotyckim.

Wewnątrz polichromia figuralna i ornamentalna oraz dwa boczne rokokowe ołtarze z II połowy XVII w. Główny ołtarz z bramami po bokach, w nim barokowy obraz Św. Mikołaja z XVIII w. W ołtarzach bocznych obraz Św. Anny – barokowy z 1969 r. i Św. Antoniego, Matki Bożej Bolesnej oraz Chrystusa Bolesnego – wszystkie barokowe z II połowy XIX w.

Dalej – chrzcielnica kamienna barokowa z XVIII w., ambona rokokowa z obrazem Św. Jana Chrzciciela z 1766 r., prospekt organowy z II połowy XVIII w., kropielnica marmurowa z emblematem karmelitów, barokowa z XVII w. przewieziona ze zburzonego kościoła z Nowego Sącza i obraz Św. Jana Nepomucena, barokowy z 1768 r. Kościół został odnowiony w 1975 r.

 

CIEKAWOSTKA

Przed kościołem – dzwonnica murowana, wysoko stojąca, wzniesiona na przełomie XIX i XX w., otynkowana, w kształcie arkady na zawieszenie dzwonów. Trzy dzwony odlewane w 1926 r. Kapliczka drewniana wzniesiona w XVIII w. z daszkiem trójspadowym wspartym na słupach. Wewnątrz rzeźba Św. Jana Nepomucena, barokowo – ludowa z XVIII w.

 

 

DWOREK SZLACHECKI

 

Dwór został zbudowany w XIX wieku. Historia dworku jest bardzo długa związana z wieloma właścicielami. Ostatnią właścicielką dworu w Tymowej przed II wojną światową była Irena Kurtz – wnuczka barona Jana Goetza. Dworek przeżywał różne koleje losu, był świadkiem wielu uroczystości. Od 1945 roku mieści się tu Leśniczówka. Od chwili, gdy zamieszkała w nim wnuczka Goetza dwór zmienił nieco swój kształt, zewnętrzną oprawę. Stał się mocno ukwiecony, zadbany, rosło wiele zabytkowych drzew. Obecnie wokół dworku – Leśniczówki znajduje się park, rosną tu stare drzewa: dęby, lipy, graby, modrzewie. Pozostały też z tamtych lat stary spichlerz z 1911 roku i dworskie zabudowania.

 

SPICHLERZ

 

Spichlerz pochodzi z połowy XIX wieku. Jest to obiekt drewniany, konstrukcji zrębowej na podmurowaniu, prostokątny, posiadający dwa pomieszczenia, z podcieniem wzdłuż dłuższej ściany frontowej – wspartym na pięciu słupach.

 

DOM STRAŻAKA

 

Ochotnicza Straż Pożarna powstała w 1990 roku. Pierwszymi jej założycielami byli działacze ludowi i mieszkańcy wsi Jasnosz W., Barwiołek J., Lenda M., Kluba M. Działacze ci potrafili zorganizować wokół siebie młodych i pełnych zapału strażaków, którzy od tamtych pierwszych lat przekazywali swoim następcom mundur i toporek. W 1954 roku straż otrzymała swój znak organizacyjny – sztandar ufundowany z ofiarności społeczeństwa w Tymowej. W 1978 roku przydzielono straży samochód strażacki, który w dużej mierze poprawił jej sprawność. W okresie międzywojennym społeczeństwo w Tymowej wybudowano Dom Ludowy, który służył przez pewien czas na przechowywanie sprzętu przeciwpożarowego. W czasie II wojny światowej budynek został zniszczony i ponownie odbudowany przez straż. W 1979 roku podjęto temat budowy nowego budynku Straży Pożarnej. Rozpoczęto ją pod kierownictwem W. Jelenia, budowniczego wielu obiektów. „Po długich wysiłkach urzeczywistniła się myśl naszych ojców i naszych dziadków – powstał DOM – pomnik czynu społecznego, braci strażackiej, Koła Gospodyń Wiejskich, organizacji młodzieżowych i mieszkańców wsi Tymowa” – wspominają. W 1990 roku zakończono budowę Domu Strażaka w Tymowej.

Od roku 2003 w budynku Domu Strażaka funkcjonuje również filia Miejskiej Biblioteki Publicznej ze stanowiskiem internetowym z Fundacji im. A. Urbańczyka. – przyp. red.

 

REZERWAT „BUKOWIEC”

 

Ogólna powierzchnia rezerwatu „Bukowiec” wynosi 5,53 ha i została ustalona w trakcie sporządzania planu urządzania gospodarstwa leśnego dla Nadleśnictwa Brzesko na lata 1969 – 1979.

Rezerwat „Bukowiec” jest położony w północnej części Przedgórza Karpackiego na Pogórzu Wiśnickim między rzeką Rabą, a Dunajcem w paśmie ciągnącym się od Rajbrotu do Czchowa na północnym stoku wzgórza Bukowiec. Wzgórze to ma charakter górski o spadzistych i stromych zboczach pociętych głębokim jarami i potokami. Rezerwat położony jest na wysokości od 390 m. n.p.m. w części północnej nad potokami do 456 m n.p.m. W części południowej – przy drodze stanowiącej granice rezerwatu.

Szata roślinna rezerwatu „Bukowiec” jest na jego terenie wyrównana pod względem składu gatunkowego. Na podstawie występującej roślinności i warunków klimatyczno – glebowych wyróżniono na terenie rezerwatu zbiorowisko Dentario glandulosaeFagetum (żyzna buczyna karpacka).

Piętro drzewostanu stanowi buk z pojedynczą domieszką jodły i sporadyczną domieszką sosny i świerku. Bardzo słabo wykształcona jest warstwa podszczuty, w skład którego wchodzą – bez koralowy i jarzębina.

Na terenie rezerwatu występuje stanowisko kwitnącego bluszczu zwyczajnego (udało się go zaobserwować podczas wędrówek po rezerwacie w celu przygotowania fotoreportażu – fot. okładka – przyp. red.)

 

Informacje przygotowane na podstawie prac o Tymowej znajdujących się w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czchowie oraz opracowań promocyjnych MOK.

Oprac. Joanna Dębiec

 

 

Odsłony: 22816