Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Fotoreportaże

  • Ostatnia w roku 2018 sesja Rady Miejskiej w Czchowie zakończyła się wizytą radnych i sołtysów na wzgórzu zamkowym i Grodzisku w Czchowie, gdzie właśnie zakończono największą w roku inwestycję turystyczną. Oficjalne otwarcie - wiosną 2019 r. - fot. red. Joanna Dębiec
  • Seniorzy z Naszej Chaty odwiedzili z kolędą chorych w czchowskim ZOL-u oraz Urząd Miejski, kończąc dzień opłatkiem i wigilijnym barszczem... - fot.red. Joanna Dębiec
  • Wigilia dla seniorów i osób samotnych w Domosławicach na styku gmin:  Czchów i Zakliczyn - wzruszające wydarzenie - fot.red. Joanna Dębiec
  • Podsumowanie 7 lat realizacji projektu Ośrodki Wsparcia w gminie Czchów  -
  • Wzgórze zamkowe w Czchowie - aranżacja zakończona. Odbiór inwestycji - fot.red. Joanna Dębiec
  • Archiwum

KIEDY SŁOWO “KATYŃ” POJAWIŁO SIĘ W PODRĘCZNIKU HISTORII? - CzCz maj 2010

Poprawiono: niedziela, 01, kwiecień 2012 Administrator

Czytelnicy “Głosu Nauczycielskiego” mogli znaleźć odpowiedź na wyżej postawione pytanie w numerze 15 z 14 kwietnia 2010 r. W tymże numerze Głosu Nauczycielskiego jest artykuł pt. “Dzieje pewnej książki”. Jego autor to Bolesław Faron – Minister Oświaty i Wychowania w latach 1980-85.

B.Faron wspomina, że w styczniu 1982 roku Andrzej Leszek Szczęśniak złożył mu napisany przez siebie tekst podręcznika “Polska i świat naszego wieku”, który po pozytywnych recenzjach został wydany w 1984 roku jako książka pomocnicza dla klasy ósmej szkoły podstawowej. W I wydaniu podręcznika na stronie 228 przedstawiona jest informacja o Katyniu następująca:

“W kwietniu 1943 roku Niemcy ogłosili światu, iż w miejscowości Katyń koło Smoleńska znajdują się groby masowe oficerów polskich z kampanii wrześniowej, internowanych przez Armię Czerwoną po 17 września 1939 roku i oskarżyli ZSRR o dokonanie tego czynu. Rząd radziecki kategorycznie odrzucił ten zarzut i stwierdził, że mordu na polskich oficerach dokonali hitlerowcy. Rząd Sikorskiego podjął w tej sprawie decyzję powierzenia badań Międzynarodowemu Czerwonemu Krzyżowi. To samo przedtem uczynili Niemcy. W związku z tym rząd ZSRR sformułował bardzo ostre zarzuty pod adresem rządu polskiego, któremu wytknął współdziałanie i spisek z Hitlerem. 25 kwietnia 1943 roku rząd ZSRR jednostronnie zawiesił stosunki dyplomatyczne z rządem polskim w Londynie.”

Należy zauważyć, że ta wzmianka o Katyniu w podręczniku A.L. Szczęśniaka i zatwierdzenie podręcznika przez B.Farona do użytku, było aktem odwagi na tamte czasy.

A kiedy “Głos Nauczycielski” poruszył temat Katynia?

Na łamach “Głosu Nauczycielskiego” w numerze 14 z 2 kwietnia 1989 r. redakcja zamieściła “Apel o uzupełnienie listy katyńskiej”. Wystąpił z nim inż.Jędrzej Tucholski, późniejszy autor pracy pt. “Mord w Katyniu. Kozielsk-Ostaszków-Starobielsk. Lista ofiar.” /Warszawa 1991/. Redakcja GN opublikowała w numerach 16 i 17 z kwietnia 1989 r. listę 289 nauczycieli i naukowców, oficerów rezerwy wojska polskiego, zamordowanych w Katyniu. Opracował ją Ryszard Sęk – współpracownik prof. Mariana Walczaka (Prezesa Zarządu Głównego ZNP w latach 1964-72). Marian Walczak to historyk i autor pracy pt. “Działalność oświatowa i martyrologia nauczycielstwa polskiego w latach 1939-45”.

Wspomniany wyżej Ryszard Sęk sporządził nauczycielską listę katyńską z zastrzeżeniami, że nie jest ona pełna i zawiera liczne braki. Dlatego redakcja GN prosiła czytelników o wszelkie korekty dotychczasowych ustaleń, poprawki nieścisłości.

W numerze 28 GN z 9 lipca 1989 roku zamieszczono dodatkową “Listę ofiar nauczycieli zamordowanych przez NKWD w Katyniu”. Zawierała 36 nazwisk, które zgłosili w swych listach czytelnicy. Wiadomo, że lista katyńska jest wciąż niepełna. Może dowiemy się o kimś z tzw. “listy białoruskiej”.

Jest to streszczenie artykułu Witolda Salańskiego z 15 numeru “Głosu Nauczycielskiego” z 14 kwietnia 2010 r. pt. “Lista katyńska w Głosie”.


Art. oprac. dla Czasu Czchowa Władysława Gowin - Prezes Oddziału ZNP w Czchowie

Odsłony: 3718